33575

INVESTMENT CASTING

 

KALIP ve APARATLARIN TASARIMI ve ÜRETİMİ

Uzun ömürlü, yüksek kaliteli ve performanslı döküm ürün elde etmenin birinci ve en önemli aşaması doğru tasarlanmış kalıp ve aparatlardır. Duralüminyum veya çelik malzemeden üretilen kalıplar sipariş miktarına göre tek veya çok gözlü olabilir.
 
 

MUM ENJEKSİYON

Çekme oranları sabit, yüksek kalitede teknik mum kullanılır. Üretilecek parça sayısı kadar mum model yarı veya tam otomatik, dikey veya yatay preslerde basılır. İhtiyaç duyulması durumunda mum maçalar da aynı aşamada üretilir.


 

SALKIM OLUŞTURMA

Mum modeller yine mumdan üretilmiş yolluklara ve uygun sayıda yolluk da döküm kafasına monte edilir

.                                                                                                                                                                                                                

 

SERAMİK KALIP OLUŞTURMA

İçine ergimiş metalin döküleceği seramik kalıptır. Mum salkım özel formüllü seramik çamuruna daldırılır. Yağmurlama veya akışkan yatak ortamında seramik çamurun üstüne seramik kum uygulanır. Seramik çamur banyosunda bağlayıcı olarak koloidal silika, refrakter olarak ise Zirkonoksit veya Aluminasilikat kullanılır. Döküm sonrası kusurları minimuma indirmek için seramik kalıplama ortamının nem ve sıcaklık açısından kontrol altında tutulması önemlidir


 

MUM ERGİTME

Döküm boşluğunun oluşturulabilmesi için seramik içindeki mum otoklav içinde basınç altında eritilir ve uzaklaştırılır. Bu işlem yaklaşık 7 bar basınç ve 200oC sıcaklıkta 15-20 dakikada gerçekleştirilir.

 

SERAMİK KALIP PİŞİRME

Seramik kalıbın dayanımının artırılması ve döküm için uygun sıcaklığa getirilmesi amacıyla uygun sıcaklıkta pişirilir.
 

DÖKÜM

Demir/Çelik, Bakır veya Alüminyum grubu temel olmak istenen alaşım indüksiyon ocağında veya Alüminyum ocağında ergitilir, mikroyapıyı etkileyebilecek tedbirler alınarak izabesi yapılır ve seramik kalıpların içine dökülür.

 

SERAMİK KALIP KIRMA

Dökülen metal katılaştıktan ve soğuduktan sonra seramik kalıp kırıcılarda kırılarak uzaklaştırılır.

 

KESME / SIFIRLAMA

Parçalar yolluklardan kesildikten sonra yollukları zımparalanır.

 

ISIL İŞLEM / TALAŞLI İMALAT / KAPLAMA

Müşteri isteklerine bağlı olarak ısıl işlem, talaşlı işleme, kaplama gibi proses aşamaları uygulanır.
 

KALİTE KONTROL

Üretilen parçaların spesifikasyonlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla ölçü kontrol, mekanik testler, tahribatsız muayene gibi son kontroller yapılır.


 

    Bu kategoride herhangi bir ürün bulunamadı!